Bubli Rybačka

  • Tomík ešte pred príchodom na scénu komunikuje s deťmi cez bezdrôtový mikrofón v utajení. Pomaly prichádza na chodúľoch, meria asi 3 metre a o to väčšie prekvapenie nastane, keď ho zbadajú deti. Predstaví sa im a dá si s nimi rozcvičku. Spoločne sa rozhýbu na pesničku a vytvoria vláčik, ktorý prejde aj cez Tomíkove dlhočizné nohy.  Za pomoci detí poprosia kapricu Karlu a kapra Karola, aby pre deti vytvorili bublinkové prekvapenie. Tomík sa ale rozhode, že bublín bolo stále málo a spraví deťom ešte väčšie bubliny, ktoré lietajú vzduchom. Spoločne s hudbou tak vznikne jeden veľký bublinový ,,happening“. 
  • Promo video : https://www.youtube.com/watch?v=3csvpLN-GI0